Fokkerij

Hengst als dekhengst

​Als je een Tinkerhengst bezit dan kun je hem naast het rijden en/of voor de wagen spannen, ook inzetten voor de dekdienst. Dit kan voor je eigen merries of voor die van vrienden en kennissen. Maar je kunt ook professioneel dekken met je hengst. En natuurlijk wil je dit op een goede manier doen. Een van de doelstellingen van het Belgisch Tinker Stamboek is het bevorderen van de fokkerij van Tinkers. Het stamboek stelt dan ook een aantal regels en voorwaarden als je met een hengst wilt gaan dekken.

De Tinker Dekhengstenlijst wordt eens per jaar nadat de Dekhengstenkeuring geweest is, bijgewerkt met de namen van de hengsten die door de jury aangewezen zijn, hun vruchtbaarheid gecontroleerd is en hun knieen en sprongen met een röntgenfoto zijn beoordeeld zijn. Pas dan is er sprake van een voor de dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek goedgekeurde Tinkerhengst

Naast het voldoen aan de typebeschrijving van het Belgisch Tinker Stamboek, 1e en 2e bezichtiging en een veterinaire goedkeuring tijdens een door het Belgisch Tinker Stamboek georganiseerde hengsten keuring, moeten de hengsten een röntgenonderzoek laten verrichten en ook voldoen aan een aantal spermakwaliteitseisen. Daarnaast kan een hengst niet worden toegelaten voor de dekdienst wanneer hij een verschil in grootte van testikels heeft van meer dan 30%.

De spermakwaliteitseisen zijn opgesteld in overleg met de Faculteit Diergeneeskunde. De reden dat het Belgisch Tinker Stamboek erg veel waarde hecht aan de spermakwaliteit van hun dekhengsten is dat een lage kwaliteit sperma kan duiden op een hoog inteelt percentage. Voor goedkeuring en toelating tot de dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek, dient het sperma van een Tinkerhengst aan de volgende eisen te voldoen:

• Cat. 1: 1500 of meer TNB gradatie Goed
• Cat. 2: 1000 tot 1500 TNB gradatie Voldoende
• Cat. 3: 500 tot 1000 TNB gradatie Matig
• Cat. 4: Minder dan 500 TNB gradatie Onvoldoende, niet toegelaten voor de dekdienst.
(TNB = Totaal aantal Normaal Bewegende cellen.)

* Alle nieuw te keuren hengsten worden getest op PSSM1

* Alle reeds gekeurde hengsten wordt de eigenaar van verzocht om te testen op PSSM1

* Een positief geteste hengst verliest niet zijn deklicentie, het is aan de eigenaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

* Uitslagen worden eerst gecommuniceerd met de eigenaar, daarna gepubliceerd.

* Hengsten van 7 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor een Model predikaat, mits goedgekeurd

* Hengsten die meedingen aan Model worden opnieuw getypeerd, gekeurd en gemeten

* Hengsten die meedingen naar Model dienen minimaal 75 punten op type te krijgen alvorens ze kans maken

* Modelkeuring vindt plaats tegelijkertijd met de hengstenkeuring

Deze criteria zijn niet alleen nodig om o.a. de merrie houders te beschermen, maar ook omdat het Belgisch Tinker Stamboek met een goede kwaliteit hengsten wil werken. Als stamboek waarvan in het grootste deel van de gevallen nog geen ouders van de ingeschreven en in te schrijven dieren bekend zijn, is het noodzakelijk dat we met goed en gezond fokmateriaal beginnen voor het verdere bestaan van het ras.

Ander Stamboek

​Hengsten die goedgekeurd zijn bij een ander stamboek worden bij het NSvT niet erkend.

KI of ND

​Uw hengst mag niet afwisselen tussen Kunstmatige Inseminatie en Natuurlijk Dekken. Indien u wijzigt van dekwijze, dient u dit voor start dekseizoen schriftelijk bij het stamboek bekend te stellen.

Dekovereenkomsten

Dekovereenkomsten dienen uiterlijk 31 oktober van het jaar van dekking bij het stamboekkantoor ontvangen te zijn.

Ruinen van uw hengst

Als u uw hengst heeft laten ruinen dient u dit door uw dierenarts in het paspoort te laten opnemen en moet u dit altijd melden bij het stamboekkantoor.

Hengstenkeuring

​De Hengsten keuring is alleen voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder. Voor de jonge hengsten is voorafgaand aan de Hengstenkeuring de Jonge Hengstenkeuring.

Tijdens de Hengstenkeuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. De hengst dient een rontgenologisch onderzoek te laten verrichten van de sprong gewrichten en de achter knieën. Dit kan voor of na de hengsten keuring. Dit dient te gebeuren bij een PROK dierenarts. Het keuringsverslag/verklaring dierenarts dient binnen een maand na de keuring in het bezit te zijn van het stamboek. Als de uitslag van dit onderzoek positief is, dient alleen nog een fertiliteits-onderzoek te worden uitgevoerd. Indien deze minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de (voorlopige) dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek.
Gestelde normen bij de röntgen:
- Het spronggewricht (spat) valt binnen de klasse: 0-2
- Osteochondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht: A-B
De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren: bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij".
Naar aanleiding van het besluit inzake de deklicentie genomen tijdens de ALV van 12 juni 2010 is het volgende van toepassing op de hengsten:
Hengsten die ter keuring worden aangeboden en in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar vallen, krijgen bij goedkeuring een "voorlopige" deklicentie. Deze hengsten dienen bij het bereiken van hun 5e levensjaar opnieuw te worden aangeboden voor de keuring. Worden zij ook hier goedgekeurd dan krijgen zij een definitieve deklicentie.
Hengsten die ter keuring worden aangeboden vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, krijgen bij goedkeuring meteen een definitieve deklicentie.

Reguliere keuring

​Deze is bestemd voor veulens, merries en ruinen. Per seizoen organiseert het Belgisch Tinker Stamboek ongeveer 2 reguliere keuringen.

Betaling

​Inschrijving verplicht tot betaling. Uitschrijven kan tot aan de sluitingsdatum vermelde op het inschrijfformulier van een desbetreffende keuring.

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijfgelden gerestitueerd. (Indien het om ziekte, blessure etc. gaat, dient een verklaring van de dierenarts overlegd te worden. Aan de hand van deze verklaring kan het bestuur besluiten het inschrijfgeld te restitueren of u door te verwijzen naar een volgende keuring.)
Deelname aan een keuring geschiedt altijd op eigen risico. De locatie en het Belgisch Tinker Stamboek stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

Predikaten

​STER; het totaal puntenaantal is tenminste 210 en het puntenaantal voor type is minimaal 70.

MODEL; eerste premie ster en een herhaalde aanbieding aan de jury, waarbij het puntenaantal voor type tenminste 75 moet bedragen

PREFERENT; is het hoogst haalbare predikaat.

​Hengst; minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben die een goedgekeurde dekhengst bij het Belgisch Tinker Stamboek is.

Merrie; de register- of stamboekmerrie moet minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder hebben die minimaal een 1e premie hebben behaald.

Thuisopname

Een van onze paspoortconsulenten komt dan bij u thuis om het (de) veulen(s) op te nemen, DNA te trekken van de moeder en het veulen en een foto te nemen. U dient dit aan te vragen bij het stamboekkantoor.