Belgisch Tinker Stamboek

Dochterstamboek van Nederlands Stamboek voor Tinkers 

Registreer nu hier online uw veulen


Het Belgisch Tinker Stamboek is sedert 2008 dochter van het NSvT, Nederlands Stamboek voor Tinkers. Het NSvT is opgericht in oktober 1999 en is het enige volledig officieel erkende stamboek in Europa voor de Tinker. Het NSvT, is in maart 2000 als Europees moederstamboek erkent door het Nederlandse Ministerie van Landbouw.
Het Belgisch Tinker Stamboek stelt zich tot doel:

Het Bewaken, waarborgen en bevorderen van de fokkerij van de Tinker


  • Het BTS tracht dit doel te bereiken door:
  • Het aanleggen, bijhouden en bewaken van stamboeken en registers,
  • Het houden van keuringen, wedstrijden en clinics en het bevorderen van het promoten van het paardentype Tinker,
  • Het geven van advies en voorlichting over de Tinker in het algemeen, maar ook over verzorging, aanschaf houden en gebruiken van de Tinker,
  • Het geven van advies en voorlichting omtrent de type fokkerij in de meest uitgebreide zin,
  • Het voorkomen van negatieve invloeden van een eenzijdig fokbeleid,
  • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Tinker in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder,
  • De promotie van de Tinker als fokdier en gebruikspaard in binnen- en buitenland, door het verstrekken van informatie, organiseren van shows, het aanwezig zijn op beurzen en fairs, adverteren en al het mogelijke dat als propaganda voor de Tinker kan dienen,
  • Het onderhouden van contacten en het bevorderen van de samenwerking met (buitenlandse) stamboekorganisaties met een gelijk of gelijksoortig doel,
  • Het nemen van zodanige maatregelen, dat er steeds een voldoende aantal bekwame juryleden beschikbaar is om de Tinker te beoordelen,

©2016 Belgisch Tinker Stamboek. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin