Keuring

Algemene informatie keuring. 

Het Belgisch Tinker Stamboek organiseert jaarlijks een hengstenkeuring, een kampioenskeuring , een jonge hengstenkeuring, Reguliere keuringen en een Centrale keuring i.s.m. het Nederlands Stamboek voor Tinkers.

________________________________________________________
De Hengstenkeuring is alleen voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder. Tijdens deze keuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. Aansluitend kan de hengst worden doorverwezen naar het röntgenologisch onderzoek van de spronggewrichten en (achter)kniegewrichten. Als ook de uitslag van dit onderzoek positief is, dient alleen nog een vruchtbaarheid-onderzoek te worden uitgevoerd. Als ook dat minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de dekdienst bij het BTS. Tijdens de hengstenkeuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. De hengst dient een röntgenologisch onderzoek te laten verrichten van de spronggewrichten en de achterknieën. Dit kan voor of na de hengstenkeuring. Dit dient te gebeuren bij een PROK dierenarts. Het keuringsverslag/verklaring dierenarts dient binnen een maand na de keuring in het bezit te zijn van het stamboek. Indien deze minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de (voorlopige) dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek.
De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren: bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij".
Naar aanleiding van het besluit inzake de deklicentie genomen tijdens de ALV van 12 juni 2010 is het volgende van toepassing op de hengsten:
Hengsten die ter keuring worden aangeboden en in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar vallen, krijgen bij goedkeuring een "voorlopige" deklicentie. Deze hengsten dienen bij het bereiken van hun 5e levensjaar opnieuw te worden aangeboden voor de keuring. Worden zij ook hier goedgekeurd dan krijgen zij een definitieve deklicentie.
Hengsten die ter keuring worden aangeboden vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, krijgen bij goedkeuring meteen een definitieve deklicentie. 
_________________________________________________________
De kampioenskeuring: 

Vanaf 2020 wordt er geen hengstenshow maar een kampioenskeuring georganiseerd voor de hengsten, aansluitend aan de normale hengstenkeuring.

Een kampioen zal worden uitgeroepen in de volgende rubrieken:

  1. Kampioen  1-jarige hengsten
  2. Kampioen 2-jarige hengsten
  3. Kampioen Grai hengsten 3-4 jaar en kampioen 5 jaar en ouder
  4. Kampioen Cob hengsten 3-4 jaar en kampioen 5 jaar en ouder
  5. Kampioen Vanner hengsten 3-4 jaar en kampioen 5 jaar en ouder
  6. Publiekslieveling
  7. BOA (Best Over All)


_________________________________________________________
Tijdens de jonge hengstenkeuring mogen hengsten gepresenteerd worden vanaf 1 jaar tot de leeftijd van 3 jaar. Dit is reeds een goede oefening voor de hengsten keuring en daarnaast kunt u de ontwikkeling van uw hengst goed blijven volgen.
_________________________________________________________
Reguliere keuring. Deze is bestemd voor veulens, merries en ruinen.

Veterinaire bepalingen:
De aan een keuring deelnemende paarden, behalve de veulens, moeten tegen influenza en tetanus zijn ingeënt. De inentingen worden op het secretariaat gecontroleerd. Voor de influenza/tetanus entingen is het noodzakelijk dat er eerst een basisenting heeft plaatsgevonden. D.w.z. dat na de eerste enting een her-enting moet volgen tussen de 4e en de 6e week.
Alle paarden vanaf drie jaar worden voor aanvang van de keuring door de aanwezige dierenarts aangeboden voor een veterinaire keuring.
Veulens mogen niet jonger dan 4 weken voor keuring worden aangeboden.
Meten en foto's:
Van alle drie jaar en oudere Tinkers dient de stokmaat gemeten te worden. Dit is verplicht voor alle drie jaar en oudere Tinkers die nog niet eerder gemeten zijn.
Foto's: Van elke Tinker (ook veulens, enters en twenters) wordt ter keuring foto's gemaakt.
Transponders:
Alle Tinkers moeten voorzien zijn van een chip en paspoort.
Keuring aan de hand:
U kunt uw Tinker zelf voorbrengen of laten voorbrengen door de professionele voorbrengers van het Stamboek. Kledingvoorschrift bij het voorbrengen is: witte broek, witte blouse/overhemd met een zwarte of rode stropdas. Accessoires: longeerzweep en rammeldoosje.
Alle Tinkers die meedoen aan een keuring moeten voldoen aan de rasomschrijving die staat omschreven in de reglementen. De stamboekjury zal hierop toezien.
Alvorens de Tinker wordt voorgebracht aan de jury, zal in de voorring, bij Tinkers die 3 jaar en ouder zijn, het type bepaald worden door de foktechnische commissie. De types die het Stamboek kent zijn Cob, Grai en Vanner.
De op de keuringsdag gepresenteerde paarden ontvangen van de stamboekjury een eerste, tweede of derde premie. Drie jaar en oudere Tinkers, die een eerste premie ontvangen, krijgen tevens het sterpredikaat.
De primering werkt als volgt:
Tinkers uit alle rubrieken ontvangen van de jury een eerste, tweede of derde premie.
Tinkers die niet geprimeerd worden, kunnen wel opgenomen worden in het register voor Tinkers.
Paarden die niet voldoen aan de rasstandaard zoals gesteld in de reglementen worden niet opgenomen in het register/stamboek voor Tinkers. Zij komen in het algemeen boek terecht.
De maximum stokmaat is 1,70m.
Tinkers die in aanmerking komen voor een premie worden na het keuren in de ring geprimeerd.
Veulens:
Veulens worden in de ring loslopend bij hun moeder gekeurd. Bij de primering/plaatsing van de veulens dienen het veulen aan de hand te worden gehouden naast de moeder.
De twee hoogstgeplaatste register- en stamboekveulens per rubriek met een 1e premie en de twee hoogstgeplaatste enters/twenters met een 1e premie dingen mee naar het jeugdkampioenschap.
Tinkers van 3 jaar en ouder geprimeerd met een eerste premie op een keuring worden uitgenodigd om deel te nemen aan de centrale Keuring, waar per type een merrie en ruin kampioen kunnen worden.

Betaling

​Inschrijving verplicht tot betaling. Uitschrijven kan tot aan de sluitingsdatum vermeld op het inschrijfformulier van een desbetreffende keuring.

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijfgelden terugbetaald. (Indien het om ziekte, blessure enz. gaat, dient een verklaring van de dierenarts overlegd te worden. Aan de hand van deze verklaring kan het bestuur besluiten het inschrijfgeld terug te betalen of u door te verwijzen naar een volgende keuring.)
Deelname aan een keuring geschiedt altijd op eigen risico. De locatie en het Belgisch Tinker Stamboek stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

Predikaten

​STER; het totaal puntenaantal is tenminste 210 en het puntenaantal voor type is minimaal 70.

MODEL; eerste premie ster en een herhaalde aanbieding aan de jury, waarbij het puntenaantal voor type tenminste 75 moet bedragen

PREFERENT; is het hoogst haalbare predikaat.

​Hengst; minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben die een goedgekeurde dekhengst bij het Belgisch Tinker Stamboek is.

Merrie; de register- of stamboekmerrie moet minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder hebben die minimaal een 1e premie hebben behaald.

Thuisopname

Een van onze paspoortconsulenten komt dan bij u thuis om het (de) veulen(s) op te nemen, DNA te trekken van de moeder en het veulen en een foto te nemen. U dient dit aan te vragen bij het stamboekkantoor.

Hoe bereiden wij ons voor op een reguliere keuring

Ik wil naar een keuring met mijn paard en/of mijn veulen. We hebben een mooi paard en dat willen we laten zien. Dus we geven ons op voor de keuring. Maar daarmee zijn niet alle voorbereidingen gedaan. Want hoe presenteren we ons paard nu het best en wat moeten we op de dag zelf doen?

Allereerst is het belangrijk dat het volwassen paard voldoende geënt is. Dat wil zeggen dat het paard een basisenting heeft gehad en daarna steeds binnen het jaar de herhalingsenting. Is dit niet het geval dan zal er door de dierenarts een nieuwe basisenting gegeven moeten worden. Dit is overigens noodzakelijk voor alle evenementen. Daarnaast is het belangrijk dat het volwassen paard gechipt is en een paspoort heeft. Dit paspoort moet mee naar de keuring, hier wordt het resultaat van de keuring in verwerkt.

Thuis wordt het paard natuurlijk mooi gewassen, de manen en staart gaan in de anti-klit en worden gevlochten om schoon te blijven. Verder toiletteren mag, denk aan het recht bijknippen van de haren uit de oren en die van de baard. Het knippen van sokken etc. is niet gewenst, we willen zo veel mogelijk "behang" zien. Extensions zijn natuurlijk niet toegestaan, hierop zal ook worden gecontroleerd op de keuring. Onderweg naar de keuring hopen we dat het paard mooi schoon blijft.

Op de keuring aangekomen gaan we eerst naar het secretariaat. Hier melden we dat we er zijn, we leveren het paspoort in en ontvangen een nummertje. Ook betalen we hier eventueel voor de voorbrenger, de overige kosten zijn al via de bank betaald. Het nummertje wat we ontvangen hangen we aan de linkerkant van het hoofdstel. Een volwassen paard moet altijd aan het bit worden voorgebracht.

In het programma staan de tijden waarop we verwacht worden bij de stamboekconsulent en de type-inspectie. Bij de stamboekconsulent wordt ons paard gemeten en de chip wordt gecontroleerd. Ook zal er een foto worden gemaakt. De stamboekconsulent vult de gegevens in op een briefje, dit briefje geven we weer af aan de type-inspectie als we daar komen.

Bij de type-inspectie zorgen we dat het paard er "keuringsklaar" bij staat. De manen en staart zijn uit de vlecht en netjes uitgekamd, het paard heeft geen deken meer om en draagt het hoofdstel met nummer. Eigenlijk moet het paard er nu zo voor staan dat hij meteen met de voorbrenger de ring in zou kunnen. Bij de type-inspectie stellen we het paard zelf op. We letten erop dat het paard netjes recht staat en alert is, dus niet staat te slapen. De type-inspectie bekijkt nu in welk type het paard valt en hangt daar cijfers aan. Dit cijfer telt uiteindelijk mee in de beoordeling door de keurmeesters. Het is zelfs zo dat dit cijfer bepalend is of het paard het "ster-" of zelfs "model"predikaat zou kunnen krijgen. Het is dus belangrijk je paard zo optimaal mogelijk te presenteren aan de type-inspecteurs.

Nadat de paarden gezien zijn door de type-inspectie wordt een lijst opgemaakt. Hierdoor zien wij alle paarden per type in de ring bij de keurmeester. Het tijdstip waarop ons paard dus de ring in gaat wordt nu pas bekend. Luister hierbij goed naar de omroeper zodat je weet wanneer je klaar moet staan. Bij de ring staat een ringmeester, die houdt in de gaten wanneer je aan de beurt bent. Als jouw paard de ring in moet geef je deze (indien je dit wilt en ervoor hebt betaald) aan de voorbrenger. Deze zal het paard netjes opstellen en presenteren voor de jury. De jury wil het paard eerst in stand zien, daarna zal het paard 1 rondje stappen en 2 rondjes draven. Op verzoek van de jury kan er nog een extra rondje stap of draf gevraagd worden. Hierna wordt de uitslag bekend. Paarden met een 1e premie mogen nog even in de buurt blijven, zij maken kans op het dagkampioenschap!

Na de rubrieken volgt het dagkampioenschap en dan zijn de winnaars bekend.

Zodra het paard klaar is kan deze terug gebracht worden naar de trailer. Bij het secretariaat halen we het paspoort weer op, de resultaten zijn daarin inmiddels verwerkt. We leveren nu ook het nummertje weer in. Met een hopelijk tevreden resultaat reizen we weer huiswaarts waar we nagenieten van een mooie dag.

Met een veulen werkt het bijna hetzelfde, alleen dan is het van belang dat de moeder correct geënt is en draagt de moeder het hoofdstel, het veulen mag een halster om en wordt los naast de moeder aan de jury getoond. Het nummertje bevestigen we aan de linkerkant van het halster van het veulen. Bij de stamboekconsulent wordt er een foto gemaakt en de chip gecontroleerd zodat er een paspoort gemaakt kan worden. Het veulen hoeft natuurlijk niet naar type-inspectie, een veulen typeren is niet te doen (ook jaarlingen en 2-jarigen gaan nog niet naar de type-inspectie). Doordat een veulen niet getypeerd wordt is vooraf ook de keuringstijd al bekend. Bij de keuringsring staat ook nu de ringmeester die het een en ander in de gaten houdt. Als je een voorbrenger hebt gevraagd en betaald bij het secretariaat zal de voorbrenger het paard overnemen als je aan de beurt bent. Tijdens het opstellen voor de jury blijft het veulen nog even vast aan het touw, zodra we gaan stappen en draven gaat het veulen los. Ook veulens krijgen een premie en als ze een 1e premie behalen kunnen ze door voor het dagkampioenschap.

Door een veulen voor te brengen op de keuring is hij/zij meteen opgenomen in het stamboek.

©2016 Belgisch Tinker Stamboek. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin