Keuringen en predikaten

Keuringen & predikaten.

1. Reguliere keuring

2. Hengstenkeuring

3. Betaling

4. Predikaten

5. Thuisopname

1. Reguliere keuring

​Deze is bestemd voor veulens, merries en ruinen. Per seizoen organiseert het Belgisch Tinker Stamboek ongeveer 2 reguliere keuringen.

2. Hengstenkeuring

​De Hengsten keuring is alleen voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder. Voor de jonge hengsten is , voorafgaand aan de Hengstenkeuring , de Jonge Hengstenkeuring.

Tijdens de Hengstenkeuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. De hengst dient een rontgenologisch onderzoek te laten verrichten van de sprong gewrichten en de achter knieën. Dit kan voor of na de hengsten keuring. Dit dient te gebeuren bij een PROK dierenarts. Het keuringsverslag/verklaring dierenarts dient binnen een maand na de keuring in het bezit te zijn van het stamboek. Als de uitslag van dit onderzoek positief is, dient alleen nog een fertiliteits-onderzoek te worden uitgevoerd. Indien deze minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de (voorlopige) dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek.Gestelde normen bij de röntgen:
- Het spronggewricht (spat) valt binnen de klasse: 0-2
- Osteochondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht: A-B
De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren: bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij". Naar aanleiding van het besluit inzake de deklicentie genomen tijdens de ALV van 12 juni 2010 is het volgende van toepassing op de hengsten:
Hengsten die ter keuring worden aangeboden en in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar vallen, krijgen bij goedkeuring een "voorlopige" deklicentie. Deze hengsten dienen bij het bereiken van hun 5e levensjaar opnieuw te worden aangeboden voor de keuring. Worden zij ook hier goedgekeurd dan krijgen zij een definitieve deklicentie.Hengsten die ter keuring worden aangeboden vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, krijgen bij goedkeuring meteen een definitieve dek-licentie.

De aangeboden hengsten van 3 jaar en ouder worden aan het bit getoond en zonder ijzers !!

3. Betaling

​Inschrijving verplicht tot betaling. Uitschrijven kan tot aan de sluitingsdatum die vermeld staat op het inschrijfformulier van een desbetreffende keuring.

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijfgelden gerestitueerd. (Indien het om ziekte, blessure etc. gaat, dient een verklaring van de dierenarts overlegd te worden. Aan de hand van deze verklaring kan het bestuur besluiten het inschrijfgeld te restitueren of u door te verwijzen naar een volgende keuring. Deelname aan een keuring geschiedt altijd op eigen risico. De locatie en het Belgisch Tinker Stamboek stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

4. Predikaten

​STER; het totaal puntenaantal is tenminste 210 en het puntenaantal voor type is minimaal 70.

MODEL; eerste premie ster en een herhaalde aanbieding aan de jury, waarbij het puntenaantal voor type tenminste 75 moet bedragen

PREFERENT; is het hoogst haalbare predikaat.

​Hengst; minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben die een goedgekeurde dekhengst bij het NSvT is.

Merrie; de register- of stamboekmerrie moet minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder hebben die minimaal een 1e premie hebben behaald.

5. Thuisopname

Een van onze paspoortconsulenten komt dan bij u thuis om het (de) veulen(s) op te nemen, DNA te trekken van de moeder en het veulen en een foto te nemen. U dient dit aan te vragen bij het stamboekkantoor.